Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδειου Σχολής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com


Πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδειου Σχολής

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα με την επωνυμία « ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ΣΔΣΤΕ), που είναι Ν.Π.Δ.Δ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ φθινοπωρινού εξαμήνου 2017-2018, σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν, ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ και οι οποίες θα αναρτηθούν στην ΣΔΣΤΕ , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΣΔΣΤΕ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/A’ 193.
Από τους πίνακες εξαιρούνται εκείνοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. (θα ενταχθούν στους πίνακες με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ. 10 του Ν. 3865 και του αρ. 16 Ν.3863/2010 και της 157363/1-11-2010 εγκυκλίου του ΓΛΚ).


H υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πραγματοποιείται από 1-9-2017 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 8-9-2017 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Αιτήσεις για προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com


Αιτήσεις για προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

«Μαχαίρι» στα πολυτεκνικά του ΟΓΑ- Ποια επιδόματα κόβονται/ συγχωνεύονται

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com


 «Μαχαίρι» στα πολυτεκνικά του ΟΓΑ- Ποια επιδόματα κόβονται/ συγχωνεύονται

Η ώρα του λογαριασμού για τα προαπαιτούμενα που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση φτάνει σιγά-σιγά και για τους δικαιούχους οικογενειακών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΓΑ τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, είτε καταργούνται, είτε συγχωνεύονται.

Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, η λίστα με τα προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας με τους θεσμούς οδηγεί αναπόφευκτα σε συγχώνευση του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ με το ΕΠΙΔΟΜΑ τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγεί ο ΟΓΑ, όπως επίσης και σε περικοπές προνοιακών επιδομάτων.

Αναλυτικότερα, σε κίνδυνο βρίσκονται 35 επιδόματα και παροχές, εκ των οποίων ορισμένα ήδη, με το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης, μειώθηκαν δραστικά ή έπαψαν να χορηγούνται.
Οι απαιτούμενες αλλαγές περιλαμβάνουν μείωση, συγχώνευση ή και κατάργηση, είτε λόγω αλληλοκάλυψης είτε λόγω της καθολικής εφαρμογής του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις παρεμβάσεις δεν πρόκειται να εξαιρεθούν ούτε και οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας ή οικογενειακών επιδομάτων.


Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Τρίτεκνη μάνα 41 ετών μπήκε σε ΤΕΙ και φοιτά μαζί με την κόρη της!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com


Τρίτεκνη μάνα 41 ετών μπήκε σε ΤΕΙ και φοιτά μαζί με την κόρη της!

Δύο αδελφές από την Πτολεμαΐδα, ηλικίας 44 και 41 ετών και μητέρες 4 και 3 παιδιών αντίστοιχα, εκπλήρωσαν το όνειρό τους και μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!
Πρόκειται για την Αλεξάνδρα και την Παρασκευή Γεωργίου, ηλικίας 44 και 41 ετών.
Η Αλεξάνδρα, η μεγαλύτερη αδερφή, είναι σύζυγος και μητέρα 4 παιδιών.  Οι δύο μεγαλύτερες κόρες της είναι ήδη φοιτήτριες στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη Νοσηλευτική του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Η Παρασκευή είναι σύζυγος αλλά και εργαζόμενη μητέρα 3 παιδιών, ηλικίας από 13 έως 18 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη της συμμετείχε και αυτή φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τη μητέρα της και ήταν επιτυχούσα στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Oι δύο μητέρες και σύζυγοι, είχαν το σθένος, την υπομονή και τη δύναμη παρά τις αυξημένες οικογενειακές και εργασιακές τους υποχρεώσεις να φοιτήσουν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας, να αποφοιτήσουν αριστεύοντας και να συμμετάσχουν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, για την εισαγωγή τους στα ανώτατα-ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Η Αλεξάνδρα εισήχθη από τους πρώτους επιτυχόντες στο ΤΕΙ Λάρισας και συγκεκριμένα στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
ενώ η Παρασκευή είχε ανάλογη επιτυχία αφού εισήχθη στο ΤΕΙ Κοζάνης και στο τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης και Περιβάλλοντος.
Οι δύο αδελφές με την επιτυχία τους αυτή εκπλήρωσαν μια διακαή εσωτερική – ψυχική επιθυμία ετών, δίνοντας το παράδειγμα αλλά και το μήνυμα πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όσο δύσκολο και αν φαίνεται. Με τη δύναμη και την υπομονή τους κατόρθωσαν και έκαναν πράξη το ρητό της «δια βίου μάθησης».

Όπως τονίζουν οι δύο πανευτυχείς πλέον αδελφές, τίποτα δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν εάν δεν είχαν την αμέριστη συμπαράσταση από τις οικογένειές τους, των συζύγων τους αλλά και των παιδιών τους.  Τα παιδιά τους ήταν αυτά που τις προέτρεψαν να συνεχίσουν ακόμα και όταν σε κάποιες στιγμές υπό το βάρος των μεγάλων απαιτήσεων, σκέφτηκαν να τα παρατήσουν. Το αποτέλεσμα δικαίωσε τις δύο αδερφές και την δύσκολη προσπάθεια που κατέβαλλαν, προκειμένου να πετύχουν. Όπως φαίνεται όμως τίποτα δεν στάθηκε ικανό που να σταματήσει την προσπάθεια των δύο αδελφών, ούτε ακόμα οι αυξημένες τους υποχρεώσεις.
Μέσα από τέτοιου είδους παραδείγματα γίνεται ξεκάθαρο ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα, πώς όταν βάζεις στόχους, μπορείς να τους πετύχεις αρκεί να υπάρχει ισχυρή θέληση. 

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Ντιούδης: Όχι στις περικοπές επιδομάτων στους Τρίτεκνους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com

Ντιούδης: Όχι στις περικοπές επιδομάτων στους Τρίτεκνους

Στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Επικαιρότητα» έκανε παρέμβαση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) Αντώνης Ντιούδης:

“Σε μια χώρα με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, με 150000 μείωση του πληθυσμού την τελευταία πενταετία, με τεράστια προβλήματα σε ασφαλιστικό και εργασιακό, το μόνο που δεν θα μπορούσε να αποτελέσει θα ήταν η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων. 
Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη.

Να θυμίσουμε στην κυβέρνηση ότι οι ελληνικές οικογένειες είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας και όχι οι "ιδιαίτερες ομάδες", και ότι κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να νομοθετήσουν με την ίδια ευαισθησία και για τις ελληνικές οικογένειες. 
Απορούμε και διαμαρτυρόμαστε για το μίσος με το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την ελληνική οικογένεια. 
Εμείς ως οικογενειάρχες, ως σύλλογοι τριτέκνων και ως Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων [ΠΟΤ] δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. 

Καλούμε όλους τους τριτέκνους σε εγρήγορση. Ο δημογραφικός κατήφορος, η αδιαφορία της κυβέρνησης και η τιμωρία των οικογενειών με πολλά παιδιά πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
Η μόνη λύση που μας μένει πλέον είναι η αγωνιστική δυναμική αντιμετώπιση αντιδράσουμε δυναμικά σε οποιαδήποτε απόφαση καταστρέφει το μέλλον της ελληνικής οικογένειας. 
Τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτής της χώρας και δεν θα αφήσουμε κανέναν πρωθυπουργό, κανέναν πρόεδρο της Βουλής, και καμία υπουργό κοινωνικής αλληλεγγύης να καταστρέψει αυτό το μέλλον. 

Διαμαρτυρία Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com

Διαμαρτυρία Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών

Οι τρίτεκνες μητέρες εκπαιδευτικοί καλούνται να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. 

Οι τρίτεκνες μητέρες εκπαιδευτικοί υπηρετούν ως μόνιμη εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ 07 στην εκπαίδευση και υπάγονται στην δευτεροβάθμια διεύθυνση Δωδεκανήσου.


Αναρωτιόμαστε από κοινού με τις οικογένειές μας, σε καιρό κρίσης πόσο εφικτό είναι να μοιραστεί μια πενταμελής οικογένεια σε δύο νοικοκυριά και τρίτεκνες μητέρες να υποχρεώνονται να υπηρετούν σε άγονη γραμμή, κουβαλώντας μαζί τους παιδιά ακόμη και προσχολικής ηλικίας για τα οποία ακόμη και η φύλαξη κατά τις ώρες εργασίας των μητέρων είναι ζητούμενο σε δυσπρόσιτα μέρη, την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν κενά στον τόπο συμφερόντων τους;

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Μητέρες σε απόγνωση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com


Μητέρες σε απόγνωση

Πληθαίνουν οι καταγγελίες Τρίτεκνων μητέρων κάτοχοι VOUCHER μέσω ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς.
Οι Τρίτεκνες μητέρες παρά ότι είναι κάτοχοι VOUCHER – δεν βρίσκουν δομή για να εγγράψουν τα παιδιά τους. Οι θέσεις έχουν κλείσει από τα παιδιά που φοιτούσαν το περασμένο χρόνο.

Αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για να δημιουργηθούν νέοι Παιδικοί και Βρεφικοί Δημοτικοί Σταθμοί στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
Στους περισσότερους Δήμους της Αττικής οι αιτήσεις ενδιαφερομένων είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις.

Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί στους Δήμους της Αττικής, σε όλους όσους εκκρεμούν αιτήσεις ενδιαφερομένων μητέρων για να φοιτήσουν τα παιδιά τους.

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ευχές στους επιτυχόντες νέους Τρίτεκνους Φοιτητές


Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν

Μακρυνίτσης 9,  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ

Ευχές στους επιτυχόντες νέους Τρίτεκνους Φοιτητές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ) συγχαίρει τους επιτυχόντες νέους φοιτητές,

και ιδιαιτέρως τα τέκνα τριτέκνων,  στην εισαγωγή τους σε σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,
αλλά και τις οικογένειές τους που τους στήριξαν.
Μία καινούργια σελίδα στην ζωή τους άνοιξε, ένα βασικό βήμα για την πραγματοποίηση των ονείρων τους έγινε.
Η ωραία πύλη της γνώσεως, των εμπειριών και των ελπίδων
αλλά και των δυσκολιών άνοιξε για έναν κόσμο
που τον χαρακτηρίζει η ομορφιά, ο αγώνας, η επιμονή, η υπομονή, η προσπάθεια και η δικαίωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Τους εύχεται καλή φοίτηση.