Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΙΚΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
ΙΚΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016

Η καταβολή του επιδόματος για το τρέχον έτος με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ξεκινάει από 1/6/2016.
Τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2016, ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους το μήνα Μάιο 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, το οποίο ανέρχεται πλέον στο όριο των 664,00 ευρώ (παρ. 1 περ. ε’)

Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού ΕΚΑΣ 30,00 ευρώ μηνιαίως, με ειδικά
εισοδηματικά κριτήρια.

Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους λόγω γήρατος και επιζώντες
συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις (παρ. 1 περ. α’ ν. 4387/2016).

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕ.Π.Α., που δικαιούνται το Ε.Κ.Α.Σ. σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕ.Π.Α. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Ελεγκτικό: Σύνταξη στα 50 για άνδρα με ανήλικο ή ανάπηρο τέκνο (απόφαση)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Ελεγκτικό: Σύνταξη στα 50 για άνδρα με ανήλικο ή ανάπηρο τέκνο (απόφαση)

Με πρόσφατη απόφαση του, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (790/2016) δικαιώνει για μια ακόμα φορά, εν δυνάμει άνδρα συνταξιούχο,  που εργαζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» με πρόσληψη από 1-1-1983 έως 31-12-1992, για χορήγηση Σύνταξης 50 ετών με ανήλικο παιδί, αν και συμπληρώνει 25 έτη Ασφάλισης το έτος 2010 (Διαδοχική Ασφάλιση).

Η απόφαση αυτή βασίζεται στο Ν.3865/2010, άρθρο 6, παρ.2βα, 2ββ, οι οποίες αντικαθιστούν το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β παρ.1 του άρθρου 56 του Π.Δ. 169/2007 και βάσει των οποίων εξισώνονται τα μεταβατικά μειωμένα όρια ηλικίας Ανδρών – Γυναικών με ανήλικο τέκνο ή ανίκανο τέκνο ή ανίκανο σύζυγο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία), μετά την 1-1-2011. Αρκετοί άνδρες ασφαλισμένοι, προκειμένου να δύνανται να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση αποποιούνται το χρόνο Διαδοχικής Ασφάλισης, για να αποφύγουν την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης (25ετία) μέχρι την 31-12-2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.11 του Ν.3865/2010 οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου αυτού (εξίσωση των ορίων ηλικίας Ανδρών – Γυναικών λόγω ανήλικου τέκνου ή ανάπηρου συζύγου ή ανάπηρου τέκνου), δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα, που αναφέρονται σε αυτές τις διατάξεις έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, κατά τις οικείες διατάξεις της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.

Ως εκ τούτου η ρύθμιση του άρθρου 56, παρ.1, περιπ. β του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), που θεσπίζει το 50ο έτος ως όριο ηλικίας μόνο για τη συνταξιοδότηση των γυναικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω ή ανίκανο σύζυγο, κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, δεν ισχύει για τους ΑΝΔΡΕΣ.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Κατοχύρωση σύνταξης χωρίς όριο ηλικίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Κατοχύρωση σύνταξης χωρίς όριο ηλικίας

Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας προλαβαίνουν να πάρουν όσοι ασφαλισμένοι πρόλαβαν να κατοχυρώσουν δικαίωμα με το ΄΄παλαιό΄΄ σύστημα. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για το Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενώ απαραίτητη είναι η συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2015.

Οι μητέρες τριών και άνω τέκνων, που είχαν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες συνεχίζουν να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Σε αυτό το καθεστώς εντάσσονται και όσες συμπλήρωσαν την 20ετία το 2010 ακόμη και με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων.

Χωρίς όριο ηλικίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι μητέρες αναπήρων τέκνων ασφαλισμένες στα Ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, που έχουν συμπληρώσει πραγματικά 25 έτη ασφάλισης, πριν από 18 Αυγούστου 2015.

Καταστάσεις υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές με ελλιπή δικαιολογητικά


Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η    Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν(2θμιο σωματείο)
Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Καταστάσεις υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές με ελλιπή δικαιολογητικά

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ),
Ευελπίδων (ΣΣΕ),
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),
 Ικάρων (ΣΙ),
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ),
Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ),
Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ),
Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ),
Πολεμικής Αεροπορίας

Αναρτήθηκαν στις σχολές 1ης προτίμησης οι καταστάσεις υποψηφίων σε ΑΣΕΙ  - ΑΣΣΥ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται.
Οι υποψήφιοι -ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα
συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές ή ΔΑΕ/Β1, έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

3 χρόνια η φοίτηση σε στρατιωτικές σχολές

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com
facebook: https://www.facebook.com/triteknoi.attikis.5

 
3 χρόνια η φοίτηση σε στρατιωτικές σχολές

Η φοίτηση στις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, καθίσταται πλέον τριετούς διάρκειας, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 - και κατά συνέπεια, η σχετική τροπολογία αφορά και τους υφιστάμενους πρωτοετείς των συγκεκριμένων σχολών.
Η τροπολογία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Τεύχος Α' 111 / 08.06.2016) στο νόμο 4396 (σελ. 6782).

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Οι Τρίτεκνοι απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς χώρους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Οι Τρίτεκνοι απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς χώρους

Καταργείται από 1/4/2016 η Κάρτα Πολιτισμού.

Οι Τρίτεκνοι απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς χώρους.

Απαλλάσσονται Συγκεκριμένα:

Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας
Οι φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας
Τα άτομα με αναπηρία 67% και ένας συνοδός τους
Οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης


 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου, στεγαστικού δανείου, από τον πρώην ΟΕΚ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου, στεγαστικού δανείου, από τον πρώην ΟΕΚ

Με την κ.υ.α. οικ. 21559/732/12.5.16, η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 4305/2014 και την υπ' αριθ. 19068/819/4.5.2015 απόφαση, προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ), παρατείνεται έως 31−12−2016.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 55 του ν. 4305/2014 ισχύουν τα εξής:

"1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων. 

2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου. 

3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία."
 

Διευκολύνσεις δανειοληπτών δημοσίου τομέα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Διευκολύνσεις δανειοληπτών δημοσίου τομέα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της ρύθμισης του ν.3867/2010, για την διευκόλυνση των δανειοληπτών δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, υπάρχει η δυνατότητα:

1.    Επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης:
1.1: Στεγαστικά -  δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 40 έτη
1.2: Επισκευαστικά – δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 30 έτη
1.3: Μικροεπισκευών – επιμήκυνση μέχρι ο δανειολήπτης να έχει την ηλικία των 85 ετών

2.    Μερική καταβολή – μέχρι του 50% του ποσού, για χρονικό διάστημα μέχρι 5 χρόνια από την έναρξη της ρύθμισης.

3.    Αναστολή – για 1 έτος, χωρίς καταβολή η κεφαλαιοποίηση τόκων, για δανειολήπτες που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

 

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Μπαλτάς: Τέλος η κάρτα πολιτισμού, ισόβια η δωρεάν είσοδος για τρίτεκνους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Μπαλτάς: Τέλος η κάρτα πολιτισμού, ισόβια  η δωρεάν είσοδος για τρίτεκνους

Απαντήσεις σχετικά με το δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία, δίνει με έγγραφο του ο υπουργός Πολιτισμού κ. Μπαλτάς.

Διευκρινίζεται ότι οι Κάρτες Πολιτισμού που έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Σε ότι αφορά  τους γονείς τρίτεκνων οικογενειών, σημειώνουμε ότι έχει ήδη προωθηθεί προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου,  για τους γονείς  τρίτεκνων οικογενειών η σχετική απαλλαγή ισχύει ισοβίως.

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Παράταση υποβολής αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε πως παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων, για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων για τη σχολική περίοδο 2016-2017, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.
Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια ηλικίας από 8 μηνών έως και 4,5 ετών (προνήπια). Σημειώνεται ότι η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, ξεκινά στις 6:45 π.μ και τελειώνει στις 16:00 μ,μ, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, για θερινές διακοπές τον μήνα Αύγουστο καθώς επίσης από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές, κάθε έτος. Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
Η φιλοξενία των βρεφών- νηπίων είναι δωρεάν.

Οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής, για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών,
από 18 μηνών έως και 30 μηνών και
από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία (προνήπια).

Μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι, θα δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ' αριθμ. 1338/24/17.05.2016 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Ακολουθεί η  λίστα με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ:
1. Β. Ν. Σ. Αγίας Βαρβάρας, Αρχιμήδους 25 & Κερκύρας, Τηλ. 210 5697490
2. Β. Ν. Σ. Άνω Λιοσίων, Καλλικράτους 16 ( Ζοφριά ), Τηλ.
210 2315755
3. Β. Ν. Σ. Ελευσίνας, Δραγούμη 29 Ελευσίνα, . Τηλ.
210 5542052.
4. Β. Ν. Σ. Κερατσινίου, Χανίων 5 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4008105.
5. Β. Ν. Σ. Μενιδίου, Αγ. Βασιλείου 1 & Αθηνάς Υγείας, Αχαρναί, Tηλ. 210 2477950
6. Β. Ν. Σ. Μοσχάτου, Καλύμνου 5 Μοσχάτο, Τηλ. 210 9566727
7. Β. Ν. Σ. Ολυμπιακού Χωριού, Νικολάου Κακλαμανάκη 22 και Καλλιπάτειρας. Τηλ. 210 2476610
8. Β. Ν. Σ. Περιστερίου, Εθνικής Αντιστάσεως 127 & Φερών Περιστέρι,. Τηλ. 210 5754610

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Ερντογάν: Να κάνετε τουλάχιστον τρία παιδιά στην Τουρκία – Στην Ελλάδα πόσα παιδιά να γεννούν οι Ελληνίδες;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Ερντογάν: Να κάνετε τουλάχιστον τρία παιδιά στην Τουρκία – Στην Ελλάδα πόσα παιδιά να γεννούν οι Ελληνίδες;

O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε σήμερα τις γυναίκες της Τουρκίας να κάνουν τουλάχιστον τρία παιδιά επισημαίνοντας ότι η ζωή μιας γυναίκας είναι «ατελής» εάν δεν αποκτήσει απογόνους.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι είναι θερμός οπαδός του να εργάζονται οι γυναίκες, ωστόσο αυτό, όπως τόνισε, δεν θα έπρεπε να αποτελεί εμπόδιο στη μητρότητα.

«Το να απορρίπτετε την μητρότητα σημαίνει να αποκηρύττετε την ανθρωπότητα» είπε σήμερα σε μια ομιλία που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων ενός νέου παραρτήματος του Συνδέσμου των Γυναικών και της Δημοκρατίας (KADEM).

 «Θα πρότεινα να αποκτήσετε τουλάχιστον τρία παιδιά» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Οι ισχυρές οικογένειες οδηγούν σε ισχυρά έθνη» υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών.

Τέλη Ιουλίου θα δοθεί η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Τέλη Ιουλίου θα δοθεί η δεύτερη δόση των οικογενειακών επιδομάτων

Το δεύτερο μισό της α' δόσης για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, θα καταβληθεί μαζί με την β΄ δόση στους δικαιούχους, η οποία είναι προγραμματισμένη για την περίοδο 20 - 31 Ιουλίου 2016

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΓΑ,  όπως προκύπτει από τις εκταμιεύσεις που γίνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γίνονται σημαντικές προσπάθειες ώστε η πληρωμή να γίνει λίγες μέρες νωρίτερα και να καταβληθούν μέσα στο πρώτο μισό του Ιουλίου, αυτό όμως θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.

Ο ΟΓΑ προτίθεται όμως, να αξιοποιήσει το σύνολο των αιτήσεων Α21 που θα υποβληθούν, μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα καταβληθούν ταυτόχρονα το υπόλοιπο της α' δόσης, αλλά και η β' δόση των οικογενειακών επιδομάτων.

H καταβολή της α' δόσης έγινε στις 22 Απριλίου, μόνο κατά το ήμισυ.

Στην περίπτωση που υποβληθούν έγκαιρα τα έντυπα Α21, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ πρόκειται να εγκρίνουν όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων, στις οποίες θα πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης.

Για ποιους καταργούνται τα οικογενειακά επιδόματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Για ποιους καταργούνται τα οικογενειακά επιδόματα

 
Σοκ για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, καθώς οι συντάξεις τους θα είναι πλέον χαμηλότερες, αφού δεν θα λαμβάνουν καθόλου επιδόματα συζύγου ή τέκνων, γεγονός που θα οδηγήσει σε νέες περικοπές στα ποσά.

Mειώνεται και το όριο περικοπής σύνταξης για όσους συνταξιούχους έχουν κάποια εργασία, και από δω και πέρα όσοι παίρνουν πάνω από 780 ευρώ, θα δουν μείωση κατά 70% στα επιπλέον ποσά.

Οι μειώσεις θα είναι κλιμακωτές από 28% ως και 50%, ενώ οι πληρωμές θα έχουν στο τέλος Ιουνίου αναδρομικές περικοπές τριών μηνών. Το βοήθημα με τις αλλαγές χάνουν 25.000 άτομα.