Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Δεσμεύθηκε η Ράνια Αντωνοπούλου για την ρύθμιση αποπληρωμής στεγαστικών Δανείων Τρίτεκνων Οικογενειών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 
Δεσμεύθηκε η Ράνια Αντωνοπούλου για την ρύθμιση αποπληρωμής στεγαστικών Δανείων Τρίτεκνων Οικογενειών
του Ιδιωτικού Τομέα

 
Η Ράνια Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμεύτηκε ότι η Διοίκηση του ΟΑΕΔ μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό των ρυθμίσεων, των δανείων,  που θα είναι έτοιμες τέλη Μαρτίου 2016.

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει χορηγήσει δάνεια από κεφάλαια του προϋπολογισμού του Οργανισμού σε περίπου 88.000 συμπολίτες μας τα οποία είναι ακόμη ενεργά. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ίδια κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. προέκυψαν αποκλειστικά από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.

Μετά από τέσσερα συνεχή έτη αδιαφορίας του ΟΑΕΔ, στον οποίο όλες οι εκκρεμότητες και αρμοδιότητες του ΟΕΚ έχουν μεταβιβαστεί από το 2012, η μοναδική ενασχόληση του διαδόχου Οργανισμού ήταν μια απαράδεκτη επιστολή τον Οκτώβριο του 2014 σε όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η λογιστική τους καρτέλα εμφάνιζε οφειλές με καθυστέρηση και ότι σε περίπτωση καθυστέρησης των δόσεων θα ήταν λογικό να ενεργοποιηθούν οι όροι της σύμβασης που έχουν υπογράψει.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εισφορά υπέρ του ΟΕΚ εξακολουθεί να παρακρατείται από το μισθό τους (1% υπέρ ΟΕΚ) και ότι από το 2012 δεν εκπονείται κανένα απολύτως νέο στεγαστικό πρόγραμμα.

Τα δάνεια του ΟΕΚ έχουν χορηγηθεί σε ειδικές κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και σεισμόπληκτους, και παρότι το επιτόκιο είναι από μηδενικό έως χαμηλό, όταν η δόση δεν πληρωθεί εγκαίρως, τότε επιβαρύνεται με πανωτόκια ύψους 11,3 %.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, σε ποσοστό άνω του 70%, δηλαδή  52.000 των δανειοληπτών καταγράφονται ληξιπρόθεσμες οφειλές αφού το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδας στα χρόνια του μνημονίου έχει διογκωθεί για το σύνολο των εργαζομένων και ανέργων.

Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ξεπερνά τα 340 εκατομμύρια ευρώ ενώ το άθροισμα των ληξιπρόθεσμων και του άληκτου ποσού παροχών ξεπερνά το ενάμιση δισεκατομμύριο ευρώ (1,5 Δις €).

Για τα δάνεια από ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ, που πρωτίστως έπρεπε το Κράτος να έχει ρυθμίσει, αφού αφορούν ιδιαίτερες κοινωνικά ομάδες εργαζομένων, συνεχίζει να αδιαφορεί πλήρως.

Τα δάνεια αυτά είναι στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ και μόνο το Δ.Σ του Οργανισμού και το Υπουργείο Εργασίας έχουν την απόλυτη ευθύνη και αρμοδιότητα των ρυθμίσεων.

Όλοι μας κατανοούμε ότι αν ο ΟΑΕΔ προχωρήσει σε γενναίες ρυθμίσεις στα δάνεια αυτά, με ευαίσθητη κοινωνική προτεραιότητα, ανάλογη αυτής που το Υπουργείο επέδειξε πρόσφατα στην κοστολόγηση του Ολυμπιακού Χωριού, τότε όχι μόνο θα μπορέσουν οι δανειολήπτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά και στο ταμείο του ΟΑΕΔ θα εισρεύσουν κεφάλαια που θα μπορεί να διαθέσει για νέα στεγαστικά προγράμματα, τα οποία όλη η κοινωνία δικαιούται και περιμένει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Oι καλύψεις υγείας των φοιτητών. Αναλυτικές πληροφορίες για την περίθαλψη που δικαιούνται με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Oι καλύψεις υγείας των φοιτητών.  Αναλυτικές πληροφορίες για την περίθαλψη που δικαιούνται με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας

Χιλιάδες είναι οι νέοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν. Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το βιβλιάριο υγείας έχουν παροχές αντίστοιχες με αυτές που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι; Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης σε ιδιώτες ή οι κοπέλες ότι σε περίπτωση τοκετού δικαιούνται των επιδομάτων που δίνονται και στους δημοσίους υπαλλήλους;
Ακολούθως παρουσιάζονται όλες οι καλύψεις υγείας που παρέχει το βιβλιάριο για το οποίο συνιστούμε σε φοιτητές που δεν καλύπτονται υγειονομικά, να προχωρήσουν στην έκδοσή του, ενώ όσοι καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να εξετάσουν μαζί με τους γονείς τους αναλυτικά τις παροχές που έχουν ως φοιτητές και να διαλέξουν αν επιθυμούν την ασφάλεια του πανεπιστημίου ή των γονιών τους.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση λοιπόν το προεδρικό διάταγμα η υγειονοµική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν υπό προϋποθέσεις. Οι δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των οικείων Α.Ε.Ι. ή της φοιτητικής Λέσχης των Α.Ε.Ι. ανάλογα.

Τι περιλαμβάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ιατρική εξέταση.  Νοσοκοµειακή εξέταση. Φαρµακευτική περίθαλψη.  Παρακλινικές εξετάσεις.  Εξέταση στο σπίτι. Τοκετούς. Φυσιοθεραπεία. Οδοντριατρική περίθαλψη. Ορθοπεδικά είδη.

Τόπος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές είναι ότι η περίθαλψη παρέχεται σε όσους που βρίσκονται στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος. Δηλαδή αν κάποιος φοιτητής σπουδάζει στην Κομοτηνή παρέχεται περίθαλψη στην πόλη της σχολής του.

Περίθαλψη σε νοσοκομεία και κλινικές

Η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύµατα ν.π.∆.∆. και κατά προτίµηση στις πανεπιστηµιακές κλινικές. Η εισαγωγή στα ανωτέρω ιδρύµατα γίνεται αφού προηγουµένως ο φοιτητής εφοδιαστεί µε το ανάλογο εισιτήριο από το αρµόδιο γραφείο της υγειονοµικής επιτροπής της φοιτητικής λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι.

Φαρμακευτική περίθαλψη

Η συνταγή για φάρμακα που αναγράφονται στο φοιτητικό βιβλιάριο από γιατρούς νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή από ιδιώτες γιατρούς.

Διάρκεια υγειονομικής περίθαλψης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα το πολύ 6 ετών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής.

Έκδοση βιβλιαρίου υγείας

Το βιβλιάριο χορηγείται στον φοιτητή με αίτησή του στην Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, καταθέτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση.

Νέες ρυθμίσεις για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ εισηγείται ο Συνήγορος του Πολίτη

Νέες ρυθμίσεις για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ εισηγείται ο Συνήγορος του Πολίτη

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται και διερευνά συνεχώς αναφορές σχετικά με το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες . Ειδικότερα, ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια που παρακωλύει την πρόσβαση στην εν λόγω παροχή προκύπτει από τη μη πρόβλεψη, της δυνατότητας ελέγχου των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, στο πρόσωπο της μητέρας, όταν ο πατέρας, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και φθάνουμε στο παράδοξο της αποστέρησης της παροχής από το παιδί και από την οικογένεια που βρίσκεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον ΟΓΑ και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρότεινε τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ώστε σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε Δήλωση της Φορολογίας Εισοδήματος (πατέρας) δεν πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη χορήγηση και καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, να ελέγχεται εάν πληρούνται αυτές στο πρόσωπο του έτερου γονέα (μητέρα).

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Εξομοιώνονται οι Τρίτεκνοι με τους Πολύτεκνους, στα Δημοτικά Τέλη και στις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑΙ
Εξομοιώνονται οι Τρίτεκνοι με τους Πολύτεκνους, στα Δημοτικά Τέλη και στις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα

Ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων, Σταύρος Πουρτουλίδης, ήρθε σε επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, που τον διαβεβαίωσαν ότι αποφασίστηκαν τα προαπαιτούμενα για την εξομοίωση των Τριτέκνων  με τους Πολύτεκνους,
όσον αφορά:
τα Δημοτικά Τέλη και τις
προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καλεί άμεσα τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του, ανέργους άνω των 50 ετών, με χρονικό διάστημα ανεργίας άνω των 12 Μηνών, να συμπληρώσουν Βιογραφικό Σημείωμα ή, όσοι ήδη διαθέτουν, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους με τους εξής τρόπους:
1. Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr) - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -Είσοδος πιστοποιημένου χρήστη- Βιογραφικό Σημείωμα (προηγείται η λήψη κλειδαρίθμου από το ΚΠΑ της περιοχής τους)
2. Με επίσκεψη στους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ στο οποίο ανήκουν, με την βοήθεια των οποίων θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.

Oι παραπάνω ενέργειες είναι αναγκαίες καθώς ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη χρήση εργαλείων, προκειμένου να προσδιορίσει τους ωφελούμενους του προγράμματος

"Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών".

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση σε Κοπή πίτας Τρίτεκνων Αττικής – Αποκριάτικη παιδική γιορτή – Βραβεύσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Πρόσκληση σε Κοπή πίτας Τρίτεκνων Αττικής – Αποκριάτικη παιδική γιορτή – Βραβεύσεις

Αγαπητά Μέλη του Συλλόγου μας,
Σας προσκαλούμε στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής,

το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016,
Ώρα 6.30μμ,

Στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΄΄ΚΑΛΥΨΩ΄΄

Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 9, Καλλιθέα,

δίπλα στο Γήπεδο της Καλλιθέας.

Τα παιδιά μπορούν να έλθουν, εφ΄ όσον το επιθυμούν, ντυμένα αποκριάτικα.

Στην εκδήλωση θα έχουμε κοπή πίτας, αποκριάτικη παιδική γιορτή, πολλά δώρα.

Θα γίνουν επίσης οι Βραβεύσεις:

1.      Όσοι έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο

2.      Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού (σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί ο φοιτητής, τότε την Τιμητική διάκριση μπορεί να παραλάβει ένα άλλο μέλος της οικογένειας)

3.      Όσοι μαθητές Λυκείου τελείωσαν το 2015 με βαθμό 17 και άνω

4.      Όσοι μαθητές Γυμνασίου τελείωσαν το 2015 με βαθμό 17 και άνω

5.      Οι Νέες Τρίτεκνες Μητέρες

Για την είσοδο σας στο χώρο της εκδήλωσης χρειάζεται να έχετε όλοι μαζί σας, και να επιδείξετε στην είσοδο, την Θεωρημένη Κάρτα Μέλους του Συλλόγου για το 2016.

Την ημέρα της εκδήλωσης μπορούν να γίνουν ανανεώσεις Καρτών, καθώς και εγγραφές Νέων Μελών.

Διάρκεια εκδήλωσης: 3 ώρες (ας προγραμματίσετε τον χρόνο σας)

Οι Τρίτεκνοι Αττικής δηλώνουν συμμετοχή στην Εκδήλωση για τα παιδιά των Τριτέκνων – Bραβεύσεις Αριστούχων και όσων εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2015 – Τιμητική διάκριση Νέας Τρίτεκνης μάνας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Οι Τρίτεκνοι Αττικής δηλώνουν συμμετοχή στην  Εκδήλωση για τα παιδιά των Τριτέκνων Bραβεύσεις Αριστούχων και όσων εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2015 – Τιμητική διάκριση Νέας Τρίτεκνης μάνας

 
Όσα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών  επιθυμούν να συμμετάσχουν στην  Ετήσια Παιδική Εκδήλωση Τριτέκνων,
Χρειάζεται να υποβάλουν στα Γραφεία του Συλλόγου, μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2016, τα ονοματεπώνυμα τους. Στην εκδήλωση συμμετέχουν παιδιά από 06 μηνών έως 14 ετών.
Χρειάζεται να αποσταλούν τα στοιχεία τους:
Ονοματεπώνυμο παιδιού και ηλικία 
Στα γραφεία του Συλλόγου
Αποστολή στο
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
Προσοχή: Απαραίτητα να υπάρχει αριθμός κινητού για άμεση επικοινωνία

 
Ετήσια Βράβευση Αριστούχων Τριτέκνων Αττικής 2016
Όσα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών  επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία του Συλλόγου, μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2016, τα δικαιολογητικά τους:
1)   Όσοι έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ ή διδακτορικό) το 2015 θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου.
2)   Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού το 2015 θα προσκομίσουν το ατομικό δελτίο επιτυχίας ή βεβαίωση που αναγράφει σε ποια Σχολή εισήχθησαν και το βαθμό πρόσβασης.
3)   Όσοι μαθητές Λυκείου τελείωσαν το 2015 με βαθμό 17 και άνω θα προσκομίσουν βεβαίωση του Σχολείου (που θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς τους.
4)   Όσοι μαθητές Γυμνασίου τελείωσαν το 2015 με βαθμό 17 και άνω θα προσκομίσουν βεβαίωση του Σχολείου (που θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς του.
Κατάθεση δικαιολογητικών:
Στα γραφεία του Συλλόγου
Αποστολή στο
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
Προσοχή: Απαραίτητα να υπάρχει αριθμός κινητού για άμεση επικοινωνία

Τιμητική Βράβευση Νέων Τρίτεκνων Μητέρων Αττικής

Στην βράβευση μπορούν να συμμετέχουν, οι:
1)   Όσες μητέρες γέννησαν το 3ο τους παιδάκι από 1/1/2015 έως και 31/12/2015
2)   Όσες μητέρες γέννησαν το 3ο τους παιδάκι από 1/8/2014 έως και 31/12/2014 (και δεν συμμετείχαν στην περσινή βράβευση)
Χρειάζεται να αποστείλουν στο Σύλλογο μέχρι και 15/2/2016:
1)   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2)   Αριθμό κινητού για άμεση επικοινωνία
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στα:
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
fax: 2109570649

Ειδικές τιμές για Τρίτεκνους Αττικής σε Οδοντιατρεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Ειδικές τιμές για Τρίτεκνους  Αττικής  σε  Οδοντιατρεία

 Ειδικές τιμές για τρίτεκνες οικογένειες στα οδοντιατρεία
A  DENTAL  Αντώνης Λιαμής DDS Χειρουργός
Οδοντίατρος,
Καθαρισμός δοντιών 20ε
Έμφραξη (σφράγισμα) ρητίνης 25 ε
Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας 25 ε

A DENTAL Αντώνης Λιαμής DDS Χειρουργός Οδοντίατρος
Έδρα : Ιπποκράτους 34, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας :  210-3623823,  6944147707

Ειδική προσφορά για τους Τρίτεκνους Αττικής σε λογιστές – για την υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε1 και Α21


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Ειδική προσφορά για τους Τρίτεκνους Αττικής σε λογιστές – για την σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε1 και Α21

1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣΛογιστής – Αραπάκη 43, Καλλιθέα, τηλ 6938 171 895
Σύνταξη και υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Τρίτεκνης και Πολύτεκνης  Οικογένειας για το 2016 – Μόνο με 20 ευρώ – Με την επίδειξη της ταυτότητας του Συλλόγου, θεωρημένης για το 2016.
Επι πλέον, για την υποβολή της δήλωσης Α 21 για το Επίδομα Τρίτεκνης Οικογένειας – μόνο με 10 ευρώ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

2. ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  -  Λογιστής – Αραπάκη 72, Καλλιθέα, τηλ 6945 112 777
Σύνταξη και υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Τρίτεκνης και Πολύτεκνης Οικογένειας για το 2016 – Μόνο με 20 ευρώ – Με την επίδειξη της ταυτότητας του Συλλόγου, θεωρημένης για το 2016.
Επι πλέον, για την υποβολή της δήλωσης Α 21 για το Επίδομα Τρίτεκνης Οικογένειας – μόνο με 10 ευρώ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Οικονομολόγος – Λογιστής – Θράκης 3, Νέα Σμύρνη, τηλ 6977 295407
Σύνταξη και υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Τρίτεκνης και Πολύτεκνης Οικογένειας για το 2016 - υποβολή της δήλωσης Α 21 –  Με την επίδειξη της ταυτότητας του Συλλόγου, θεωρημένης για το 2016.
Ειδικές τιμές σε Τρίτεκνες και σε Πολύτεκνες Οικογένειες.  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

4. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Οικονομολόγος – Λογιστής – Χρυσοστόμου Σμύρνης 36, Περιστέρι, τηλ 6977 295407
Σύνταξη και υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Τρίτεκνης και Πολύτεκνης Οικογένειας για το 2016 - υποβολή της δήλωσης Α 21 –  Με την επίδειξη της ταυτότητας του Συλλόγου, θεωρημένης για το 2016.
Ειδικές τιμές σε Τρίτεκνες και σε Πολύτεκνες Οικογένειες.  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ 2016


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ 2016

Ο Σύλλογος πέτυχε για τα μέλη του,
Έκπτωση 15% στις αγορές των τρίτεκνων οικογενειών από τον Φούρνο Σαχινίδη,
Με την επίδειξη της κάρτας τρίτεκνου, θεωρημένη για το 2016, σε αγορές προϊόντων του “Φούρνου Σαχινίδη”.
Η προσφορά ισχύει για όλο τον χρόνο 2016.
Ανοικτός κάθε μέρα και στις γιορτές από τις 7πμ-9μμ.

Κατ/μα 1: Μαντζουράκη 2, Φιλοθέη – Ψυχικό, τηλ.: 210 6926286

Κατ/μα 2: Κερασούντος 16 & Πόντου, Ιλίσια, τηλ.: 210 7713868