Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Κοινωνική Κατοικία: Το πρόγραμμα της ΜΚΟ PRAKSIS

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Κοινωνική Κατοικία: Το πρόγραμμα της ΜΚΟ PRAKSIS
  
Η PRAKSIS είναι μια ανεξάρτητη, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που βασικό στόχο έχει τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.

Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η ΜΚΟ PRAKSIS συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος «ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ», το οποίο εστιάζει σε δύο άξονες στήριξης:
στην παροχή υπηρεσιών «Κοινωνικής Κατοικίας» σε οικογένειες Ελλήνων που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες,
και στη λειτουργία Ανοικτών Κέντρων Υποδοχής Αστέγων (Day Centers) για την ανακούφιση των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο.

Πρόκειται για πρόγραμμα πρόληψης, με τελικούς λήπτες αυτού, νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται στα όρια της ένδειας. Συγκεκριμένα, αφορά την υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες και αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
 Μέσω της παροχής στοχευμένων ενεργειών υποστήριξης (ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας, προγράμματα ανεύρεσης εργασίας, συνδρομή στην αποπληρωμή ενοικίου, επισιτιστική ενίσχυση, κλπ), στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση της αυτονομίας των νοικοκυριών και η αποκατάσταση των δυσκολιών που βιώνουν.

Η επιλογή των νοικοκυριών που εντάσσονται στο πρόγραμμα ακολουθεί δύο στάδια αξιολόγησης από διεπιστημονική ομάδα της PRAKSIS, η οποία αποτελείται από κοινωνικό επιστήμονα, χρηματοπιστωτικό και εργασιακό σύμβουλο.

Η γεωγραφική έκταση του προγράμματος είναι η περιφέρεια της Αττικής και η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται στο πρόγραμμα προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού:
-Εργασιακή Συμβουλευτική/ Προώθηση στην αγορά εργασίας
-Επιδότηση μέρους ενοικίου και ΔΕΚΟ
-Σίτιση (μέσα από διατακτικές με super market)
-Ιατροφαρμακευτική στήριξη ωφελουμένων
-Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελουμένων
Ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι οικογένειες:
Που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης
Με τουλάχιστον ένα ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος
Με εισοδήματα που παρουσιάζουν μείωση την τελευταία 7ετία, και με το τελευταίο εισόδημα να μην ξεπερνά,
 το ποσό των 12.000€ για 4μελή οικογένεια και το ποσό των 7.000€ για μονογονεϊκή οικογένεια (ενδεικτικά).

Αιτήσεις και Πληροφορίες
•        Τηλεφωνικά στα: 210-5205200(για την Αθήνα)
και 2310502777(για την Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες μέρες τις ώρες 9:30-16:00.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Θέσεις Τριτέκνων στην προκήρυξη για προσλήψεις στην υπηρεσία Ασύλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Θέσεις Τριτέκνων στην προκήρυξη για προσλήψεις στην υπηρεσία Ασύλου

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 6Κ/2017 για 203 μόνιμες προσλήψεις στην υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συγκεκριμένα η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2017 αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι θέσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Θέσεις ΔΕ: 2 Θέσεις Τριτέκνων – 1 Θέση παιδί Τριτέκνων

Θέσεις ΠΕ: 11 Θέσεις Τριτέκνων – 6 Θέσεις παιδί Τριτέκνων

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Η απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 -18: Τα κριτήρια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Η απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 -18: Τα κριτήρια

Εκδόθηκε η απόφαση που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που θα προκηρύξει άμεσα η ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 - 2018. Οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα και θα γίνονται ηλεκτρονικά στο eetaa.gr

Η απόφαση αφορά το πλαίσιο, τα κριτήρια, και την μοριοδότηση, που θα προβλέπει η ΕΕΤΑΑ στην προκήρυξη της για την δωρεάν φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς το σχολικό έτος 2017 - 2018 με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 - να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
 - να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.
Από όλες τις ως άνω κατηγορίες, εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού).

Για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α:
Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Κατηγορία θέσης Α1.1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Α1.2: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Α1.3: Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β:
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Β2: Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Κατηγορία θέσης Β3: Προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Γ:
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Κατηγορία θέσης Γ1: Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Δ:
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Κατηγορία θέσης Δ1: Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία.

Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης:
90 μόρια λαμβάνουν: -    οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, -    οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, -    οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο -    οι άνεργοι-ες, οι οποίοι/-ες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
85 μόρια λαμβάνουν: -    οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, -    οι αυτοαπασχολούμενοι-ες
 γ) Οικογενειακή κατάσταση:
50 μόρια λαμβάνουν: -    Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, -    Οι μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.
40 μόρια λαμβάνουν: -    Ατομα που βρίσκονται σε χηρεία, -    Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες), -    Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση, -    Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες,  
30 μόρια λαμβάνουν: -    Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. -    οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τρίτεκνοι: ΟΧΙ στο 4ο Μνημόνιο

Τρίτεκνοι: ΟΧΙ στο 4ο Μνημόνιο

Τα οικογενειακά επιδόματα ΔΕΝ μπορούν να κοπούν σε καμμία περίπτωση. Το Τριτεκνικό και Πολυτεκνικό βοήθημα ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ των... θεσμών και θα πρέπει να παραμείνουν ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ !!!
ΜΟΝΟ ΑΥΞΗΣΗ ΣΗΚΩΝΟΥΝ !!!
ΝΑΙ στην αύξηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων !
ΝΑΙ στην αύξηση των επιδομάτων τριτέκνων πολυτέκνων !!
ΟΧΙ σε μειώσεις, περικοπές, και φυσικά ΟΧΙ κατάργηση !

Γιατί αν γλιτώσει το παιδί... Υπάρχει ελπίδα !!!

Τρίτεκνοι Πάτρας: Ημερίδα για το Δημογραφικό

Τρίτεκνοι Πάτρας: Ημερίδα για το Δημογραφικό

Ημερίδα για το Δημογραφικό διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γονέων Τριών Παιδιών Πάτρας στην Πάτρα.
Τις εργασίες χαιρέτησε ο Ιστορικός Πρώτος Πρόεδρος Τριτέκνων στην Ελλάδα π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης.

Στην Ημερίδα συμμετείχε και Αντιπροσωπεία από το Σύλλογο  Τριτέκνων Περιφέρειας Αττικής.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων: Κατέθεσε τις προτάσεις της για την λύση του Δημογραφικού

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η 
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο)
Μακρυνίτσας 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ

Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων: Κατέθεσε τις προτάσεις της για την λύση του Δημογραφικού

Στην Αθήνα βρέθηκε  το ΔΣ της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων [ΠΟΤ] με σκοπό την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον διοικητή του ΟΓΑ, κ. Πλιάκη, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα, όπως  η εξεύρεση λύσης ώστε να καταβάλλεται ολόκληρη η πρώτη δόση των επιδομάτων για το μήνα Απρίλιο, η ένταξη και της τρίτεκνης αγρότισσας μάνας σε προγράμματα της Αγροτικής Εστίας. Το ΔΣ ενημερώθηκε για το νέο ρόλο του ΟΓΑ, και ζήτησε από το διοικητή, τη στήριξη  και τη συνεργασία του σε ότι αφορά τους τριτέκνους.
 Επίσης  τα μέλη του ΔΣ είχαν συνάντηση με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας, τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο. Στον Μακαριότατο ανέλυσαν την ενιαία πρόταση δημογραφικής πολιτικής της ΠΟΤ, η οποία ξεκινά από τη στήριξη από το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, και ειδική μέριμνα από το τρίτο παιδί και πάνω. Ακόμη  δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, κίνητρα στην ελληνίδα μάνα, για την εύρεση εργασίας, και επιτέλους να ξεκινήσει στα σχολεία εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα μιλά στα παιδιά μας για την αξία του θεσμού της οικογενείας, την αξία του ερχομού ενός παιδιού στη ζωή,  και της ανατροφής του. Ενημέρωσαν τον Μακαριότατο για την σύσταση [μετά από 24 χρόνια επιτέλους] Διακομματικής Επιτροπής στη    Βουλή για το Δημογραφικό, και του ζήτησαν την παρέμβαση του όπου απαιτείται, αλλά και την συνεργασία της Εκκλησίας με την Ομοσπονδία. Τέλος ζήτησαν στήριξη από την Εκκλησία προς τις τρίτεκνες οικογένειες. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ με τους βουλευτές κ. Κεγκέρογλου, κ. Καρύδη, και τον υπεύθυνο κοινωνικής πολιτικής κ. Πανταζή. Ο πρόεδρος της ΠΟΤ έθεσε προ των ευθυνών τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο διακυβέρνησης τους, γιατί η ΠΟΤ τους είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα καταρρέει δημογραφικά και δεν είχαν δώσει τη δέουσα προσοχή. Τους συνεχάρη όμως για την πρόταση τους στη βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το δημογραφικό, το οποίο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα της ΠΟΤ.
Τέλος η ΠΟΤ δια του εκπροσώπου της κ. Αποστολόπουλου [σύλλογος Μεγαλόπολης] συμμετείχε σε Ημερίδα για το δημογραφικό την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Καραμανλή στην Πάτρα και έθεσε τις απόψεις της και τις προτάσεις της.
Στις συναντήσεις συμμετείχαν Ντιούδης Αντώνιος πρόεδρος ΠΟΤ,  Χατζημίχος Ιωάννης Αντιπρόεδρος, Πουλάκης Γεράσιμος Γραμματέας, Πρωτονοτάριου Νίκη Ταμίας, Λιούλιος Ιωάννης μέλος,  και αντιπροσωπεία από το Σύλλογο  Τριτέκνων Περιφέρειας Αττικής

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Αιτήσεις για τρόφιμα: Να δηλωθεί η αλλαγή φορέα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Αιτήσεις για τρόφιμα: Να δηλωθεί η αλλαγή φορέα

Οι Τρίτεκνοι – μέλη του Συλλόγου μας
Που κατέθεσαν αίτηση για Δωρεάν Τρόφιμα μέσω του Συλλόγου μας,
Αλλά στο παρελθόν είχαν καταθέσει αίτηση για τρόφιμα σε κάποιο Δήμο,
Και έλαβαν μήνυμα να δηλώσουν τι επιθυμούν,
Ας πάνε στο Δήμο που στο παρελθόν είχαν κάνει αίτηση για τρόφιμα,

Και να δηλώσουν ότι επιθυμούν ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ και συγκεκριμένα ότι θέλουν να πάρουν τα τρόφιμα μέσω του Συλλόγου Τριτέκνων.