Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Προσλήψεις στο Δημόσιο – Τι ισχύει για τους Τρίτεκνους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Προσλήψεις στο Δημόσιο – Τι ισχύει για τους Τρίτεκνους

NOMOΣ  4411 /2016
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για τρίτεκνους
4. α. Στο τέλος της περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18 του N. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας διακόσιες (200) μονάδες».
β. Μετά το κριτήριο 2 της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του άρθρου 21 του N. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται κριτήριο 2Α ως εξής:
«2Α. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
α) Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου υποψηφίου,
β) σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

 
NOMOΣ  4440 /2016
Άρθρο 25
Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών
στο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/1994

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες:
α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων - δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών - δέκα τοις εκατό (10%),
γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν. 2790/2000 - δύο τοις εκατό (2%),
δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)  - δέκα τοις εκατό (10%),
ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω - πέντε τοις εκατό (5%)

Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014.
Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006.

Τρίτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

 Άρθρο 31
Άδεια ασθένειας τέκνων
Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
 

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

 
Στις 11 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. Τα παιδιά όλου του κόσμου, ανεξαρτήτου χρώματος γιορτάζουν.

Ας γίνει αυτή η 11 Δεκεμβρίου μέρα έναρξης μιας μάχης που όλοι μπορούμε να δώσουμε και να κερδίσουμε! Γιατί όλοι θέλουμε να κοιτάμε στα μάτια τα παιδιά και να καθρεπτίζεται μέσα τους η ψυχή μας. Η ψυχή που θα έχουμε προσφέρει για να μπορούν όλα τα παιδικά μάτια να χαμογελούν!

 
Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει:

 * Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω.

 * Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.

 * Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

 * Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης.

 * Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.

 * Δικαιούμαι να μάθω τί είναι καλό για την σωματική και ψυχική μου υγεία.

 * Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.

 * Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.

 * Δικαιούμαι να ζήσω σε μιά κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.

 * Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. ΄Εναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν αύριο τα δικά μου παιδιά

* Αν ζω μέσα στην κατανόηση, μαθαίνω να έχω υπομονή.

 * Αν ζω μέσα στη δικαιοσύνη, μαθαίνω να είμαι δίκαιος.

 * Αν ζω μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνω να πιστεύω.

 * Αν ζω μέσα στην κριτική, μαθαίνω να κατακρίνω.

 * Αν ζω σε εχθρικό περιβάλλον, μαθαίνω να καυγαδίζω.

 * Αν ζω μέσα στην ντροπή, μαθαίνω να αισθάνομαι ένοχος.

 * Αν με δέχονται όπως είμαι, μαθαίνω να βρίσκω την αγάπη μέσα στον κόσμο.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΟΓΑ: Πότε θα γίνει η πληρωμή τα οικογενειακά επιδόματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
ΟΓΑ: Πότε θα γίνει η πληρωμή τα οικογενειακά επιδόματα

 
Το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2016 προγραμματίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ να καταβάλλουν την δ’ δόση των οικογενειακών επιδομάτων.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι τα επιδόματα αυτά να χορηγηθούν στους δικαιούχους, πριν από τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣEΕ ΣΤΙΣ 8/12/2016


ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 8/12/2016

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων
 
και ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής
 Συμμετέχουν στην Συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στις 8/12/2016
Καλούνται οι Τρίτεκνοι Αττικής
Όπως συμμετέχουν (ΜΟΝΟ ΓΟΝΕΙΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ)
Συνάντηση στο Συντριβάνι
Στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αθήνα,
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 στις 10.30πμ


Στο στόχαστρο η Ελληνική Οικογένεια!! Εκδήλωση για το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Στο στόχαστρο η Ελληνική Οικογένεια!! Εκδήλωση για το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

 
Μεγάλες ανατροπές φέρνει το 2017. Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από το υπουργείο Εργασίας. Αλλάζουν όλα σε 135 επιδόματα για περισσότερους από 1 εκατ. δικαιούχους, εκ των οποίων η πλειοψηφία (870.000 δικαιούχοι) λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και το ειδικό επίδομα τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας.
Ο άξονας των αλλαγών περιγράφεται στο κείμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου, όπου γίνεται λόγος για ενοποίηση του επιδόματος τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων σε ένα ποσό με νέα κριτήρια, που αναλύονται στην πολυσέλιδη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία ανέλαβε έναντι αδράς αμοιβής να προτείνει ποια επιδόματα χρήζουν επανεξέτασης, μείωσης ή και πλήρους κατάργησης.
Στα επιδόματα αυτά έρχονται σαρωτικές αλλαγές μέσα στο 2017, καθώς η κυβέρνηση δεσμεύτηκε με το τρίτο μνημόνιο να αναδιατάξει τον χάρτη των επιδομάτων, ώστε άλλα να καταργηθούν, άλλα να συγχωνευθούν και άλλα να καταβάλλονται με αυστηρότερα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Στο στόχαστρο των αλλαγών μπαίνουν τα οικογενειακά επιδόματα τέκνων, τριτέκνων και πολυτέκνων που θα καταβληθούν για τελευταία φορά με τη σημερινή τους μορφή και κριτήρια μέσα στο 2017.
Για παράδειγμα μια τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ δικαιούται 1.500 ευρώ τον χρόνο από το ειδικό επίδομα τριτέκνων (500 ευρώ ανά παιδί από το τρίτο και πάνω) και άλλα 960 ευρώ από το ενιαίο επίδομα. Με την ενοποίηση των δύο επιδομάτων είναι πιθανό το ποσό να περιοριστεί μόνο στο ύψος του ειδικού επιδόματος και να παίρνει τα 1.500 ευρώ από το 2018 και μετά..

Εκδήλωση με θέμα:

Το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 10.00πμ

Στην Αίγλη Ζαππείου – αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ (κήπος Ζαππείου, είσοδος από Βασιλίσσης Όλγας)

Ποια είναι η δημογραφική σύσταση της χώρας σήμερα;

Πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια;

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, την οικονομία, την υγεία, την άμυνα, την ασφάλεια και το εκπαιδευτικό σύστημα;

Το δημογραφικό αποτελεί όντως βόμβα έτοιμη να εκραγεί;

Πώς θα εξελιχθεί το πολυσήμαντο πρόβλημα του δημογραφικού τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας;

Ποιες συνέπειες θα έχει μια μακρόχρονη και μεγάλη ελάττωση του πληθυσμού;

Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, την οικονομία της, το παραγωγικό της δυναμικό, το ασφαλιστικό της σύστημα και την κοινωνική της συνοχή;

Και τελικά, γιατί είναι σημαντικό για μια χώρα να γνωρίζει τη δημογραφική της σύσταση και εξέλιξη;

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Εκδήλωση Συλλόγου Τριτέκνων στα Μέγαρα – Νέα Πέραμο – Ελευσίνα – Ασπρόπυργο – Μάνδρα - δηλώστε συμμετοχήΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 210 9570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Εκδήλωση Συλλόγου Τριτέκνων στα Μέγαρα – Νέα Πέραμο – Ελευσίνα – Ασπρόπυργο – Μάνδρα -  δηλώστε συμμετοχή

ANAKOINΩΣΗ  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής διοργανώνει εκδήλωση μαζί με το γραφείο Τριτέκνων Μεγάρων στα Μέγαρα.

Καλούνται οι Τρίτεκνες οικογένειες που κατοικούν στα Μέγαρα – Νέα Πέραμο – Ελευσίνα – Ασπρόπυργο – Μάνδρα,
Σε  Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 5.00μμ
στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάρων (απέναντι από Κέντρο Υγείας Μεγάρων)
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν:

1.    Ενημέρωση Μελών (Μείωση Δημοτικών τελών, Δωρεάν Διανομή Φρούτων, Επιδόματα, κάρτα μέλους, Μείωση τιμής εισιτηρίου ΚΤΕΛ, δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κ.α).

2.    Βράβευση Νεοεισαχθέντων Πρωτοετών Τρίτεκνων Φοιτητών
που επέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΙΕΚ το 2016
3.    Παιδική γιορτή με κλόουν

Για δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση για τον προγραμματισμό, μέχρι 6/12/2012,
παρακαλούμε ας επικοινωνείτε με το Γραφείο Τριτέκνων στα Μέγαρα, στην οδό  28ης Οκτωβρίου 157,
Πληροφορίες κα Δέσποινα Τσουρουφλή – Μιχαλάκη,
τηλ 22960 83585, τηλ 6972 921132

1.Για την βράβευση των Φοιτητών, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) και ΑΡΙΘΜΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2. Για την Παιδική γιορτή – ηλικίες των παιδιών και αριθμού κινητού για άμεση επικοινωνία
Στην έναρξη της εκδήλωσης θα υπάρχει η δυνατότητα για ανανεώσεις Καρτών, καθώς και για εγγραφές νέων μελών.

Την λήψη άμεσων δημογραφικών μέτρων ζητά ο Σταύρος Πουρτουλίδης, Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων
 Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν

(2θμιο σωματείο)

Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ

 
Την λήψη άμεσων δημογραφικών μέτρων ζητά
ο Σταύρος Πουρτουλίδης, Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων

 
Να ληφθούν άμεσα μέτρα δημογραφικής πολιτικής, ζητά ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων, Σταύρος Πουρτουλίδης.

Τα μέχρι σήμερα δυσμενή δημογραφικά δεδομένα της πατρίδος μας, έχουν ως αποτέλεσμα,  για 6ο συνεχές έτος οι θάνατοι να υπερτερούν των γεννήσεων και μια πόλις των 80.000 ατόμων να έχει χαθεί, που σε συνάρτηση με την γήρανση του πληθυσμού, είναι ένα εκρηκτικό μίγμα που ουσιαστικά δεν αφήνει καθόλου περιθώρια εφησυχασμού τόσο από την Πολιτεία όσο και από την κοινωνία συνολικά.

Απαιτείται άμεσα σχεδίαση δημογραφικής  πολιτικής και εφαρμογής της, για την αντιμετώπιση του ζωτικού εθνικού Προβλήματος, ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ